Anglès (Vedruna)

Proposta d’anglès amb continguts acadèmics, utilitzant una metodologia
diferenciada entre els cursos, en funció de l’edat. A partir de grups reduïts
(entre 5 i 10) busquem una major proximitat i qualitat de l’aprenentatge de la
llengua anglesa. Farem servir vídeos demostratius de l’aprenentatge i Mock Exam
(simulacre i acompanyament als exàmens oficials).

AFA Escola Vedruna Manlleu
P3 – 6è
P3. Dimecres. 17.15 a 18.15 h
P4 – P5. Dilluns. 17.15 a 18.15 h
1r – 2n. Dimarts. 17.15 a 18.15 h
3r – 4t. Dijous. 17.15 a 18.15 h
5è – 6è. Dimarts. 17.15 a 18.15 h
35 €/mes
English is Cool
www.englishiscool.cat
Escola Vedruna Manlleu