Art&Co

Descobrirem l’art i la creativitat plàstica sense complexos ni judicis, en total
llibertat, donant importància al procés, no al resultat. L’expressió plàstica
desperta la creativitat i la imaginació i ajuda a adquirir altres competències com
la concentració, l’ordre, la cooperació, la comunicació i la resolució de problemes.

AFA Escola Vedruna Manlleu
P3 – 6è
P3 – 1r. Dilluns. 17.15 a 18.15 h
2n – 6è. Dimecres. 17.15 a 18.15 h
20 €/mes
Silvia Juvanteny
Escola Vedruna Manlleu