Francès lúdic

Francès de continguts lúdics, amb metodologia diferenciada en funció de l’edat i
amb una programació mensual. Té com a objectiu, mantenir un contacte constant
i motivador amb la llengua francesa.

AMPA Escola Pompeu Fabra
P3 – 6è
P3 – P5. Dilluns. 17.15 a 18.15 h
1r – 6è. Divendres. 17.15 a 18.15 h
60 €/trimestre
23 € matrícula
English is Cool
www.englishiscool.cat
Escola Pompeu Fabra