Francè

Dels 3 als 7 anys volem aconseguir un aprenentatge de vocabulari i estructures
bàsiques a través de recursos multimèdia, jocs i repeticions. A partir de 3r de
Primària introduïm la metodologia del Lecturing, Inquiry-based, Technology i
Demonstrating and collaborating, com a base de la motivació d’aprenentatge de
les noves llengües.

AFA Escola Vedruna Manlleu
1r – 6è
1r – 2n. Dilluns. 17.15 a 18.15 h
3r – 4rt. Dijous. 17.15 a 18.15 h
5è – 6è. Dimecres. 17.15 a 18.15 h
42 €/mes
English is Cool
www.englishiscool.cat
Escola Vedruna Manlleu