Futbol sala (Casals-Gràcia)

Aprendran les diferents tècniques del futbol. Depenent de la quantitat de nens
i nenes que tinguem, podem fer un equip federat i jugar el campionat comarcal
avalat pel “Consell Esportiu d’Osona” sempre i quan es compleixin els requisits
d’edat i número de jugadors i si hi ha prou equips apuntats.

AMPA Escola Casals-Gràcia
Petits (P4 – 2n)
Grans (3r – 6è)
Dilluns. 17.15 a 18.15 h
Dimecres. 17.15 a 18.15 h
opció a apuntar-se 2 els 2 dies
50 €/trimestre
30 €/trimestre (un dia/setmana)
Futbol Sala Manlleu
www.cefsmanlleu.es
Pavelló Municipal de Manlleu