Natació

Una de les activitats físiques més completes de treball motor. Els participants
agafen confiança i resistència i gaudeixen de l’activitat física en el medi aquàtic.
Es treballa amb objectius específics per a cada edat i nivell.
A tenir en compte
. Els nens i nenes s’han de portar a la recepció de la piscina 15’ abans de l’inici de
l’activitat. Un monitor/a els recollirà allà.

Ajuntament de Manlleu/
Escola Esportiva de Manlleu
P3 – 6è
P3 – P4. Dilluns. 17.30 a 18.00 h
P3 – P4. Dijous. 17.30 a 18.00 h
P5 – 1r. Dimarts. 18.00 a 18.45 h
P5 – 1r. Divendres. 17.15 a 18.00 h
2n – 6è. Dilluns. 18.00 a 18.45 h
2n – 6è. Dimarts. 17.15 a 18.00 h
2n – 6è. Dijous. 18.00 a 18.45 h
56 €/trimestre
(inclou 10 sessions/trimestre +
acompanyament de monitoratge
d’Oci Lúdic)
Piscina Municipal de Manlleu
Piscina Municipal de Manlleu