Natural kids

Es tracta d’una activitat que té com a objectiu principal el desenvolupament
global dels nens i nenes pel que fa a la seves capacitats físiques i coordinatives
(agilitat, equilibri, força, resistència,…) La finalitat és aconseguir que cadascun d’ells
adquireixi una sèrie d’habilitats motrius que li permetin desenvolupar-se com a
persona, i que sigui hàbil per poder participar en qualsevol activitat esportiva de
forma normal i sense cap dèficit motriu. A més també es treballen les relacions
interpersonals i intrapersonals, així com un coneixement i respecte de l’entorn.

AMPA Escola Pompeu Fabra
1r – 6è
Dimarts. 17.15 a 18.15 h
29 €/mes
COS360
www.cos360.cat
Escola Pompeu Fabra