Percultura: quotidiàfons

La intenció d’aquesta activitat és aprendre a utilitzar elements de la vida quotidiana confeccionats amb materials que, a més a més, podem reciclar per tal de convertirlos en instruments de percussió. (Vet aquí el seu nom Q-U-O-T-I-D-I-A-F-O-N-S).
L’objectiu és passar una estona divertida fent l’instrument i després exercitant la ment i les extremitats amb frases rítmiques.

AMPA Escola Pompeu Fabra
1r – 6è
Dimarts. 17.15 a 18.30 h
29 €/mes
Miquel Franco
www.percultura.com
Escola Pompeu Fabra