Poti-Poti

Aquesta és una activitat pensada per descobrir i experimentar una gran varietat de
disciplines. A través de contes, manualitats, cançons, jocs, cuina i un llarg etcètera,
estimularem les intel·ligències múltiples de cada nen o nena i desenvoluparem les
seves habilitats d’expressió i comunicació, i el pensament lliure.

AMPA Escola Pompeu Fabra
P3 – P5
Dimecres. 17.15 a 18.15 h
19 €/mes
La Maleta de Lleure
www.lamaletadelleure.cat
Escola Pompeu Fabra