Robòtica (Quatre Vents)

L’objectiu principal és apropar els nens/es a una disciplina tecnològica innovadora,
convertint-los en protagonistes de les seves construccions i programacions.
L’alumnat desenvoluparà, experimentarà i compartirà el seu coneixement
construint i programant diversos robots.

AMPA Escola Quatre Vents
1r – 6è
Dimecres. 17.15 a 18.30 h
1r – 2n, 40 €/mes
3r – 6è, 42 €/mes (Scratch)
5è – 6è. 53 €/mes (Mindstorms Ev3)
Aprentik
www.aprentik.com
Escola Quatre Vents