Street dance (Quatre Vents)

Aeròbic, funky, hip hop… desenvoluparem coreografies amb l’ajuda del monitor/a.
Utilitzarem la dansa com a mitjà d’expressió, aprendrem a coordinar el moviment
amb el ritme de la música i treballarem altres competències transversals, com el
treball de grup.

AMPA Escola Quatre Vents
P3 – 3r
Dimecres. 17.15 a 18.15 h
60 €/trimestre
Oci Lúdic
www.ociludic.com
Escola Quatre Vents