Teatre (Quatre Vents)

L’objectiu és crear un espai de joc a través del teatre per millorar diferents
habilitats com la comunicació, les relacions socials, la creativitat, l’expressió
corporal i oral, el treball en equip i tots aquells aspectes que et vulguis imaginar.
Fer teatre és jugar, inventar personatges, idear situacions, històries, crear espais,
escenaris i vestuari i viure experiències inimaginables.

AMPA Escola Quatre Vents
P4 – 6è
Dilluns. 17.15 a 18.15 h
Dijous. 14.00 a 15.00 h
25 €/mes
4 €/any material
Sònia Camacho.
Temps i espai Som-hi’Art
https://www.facebook.com/TempsiespaiSomhiArt
@somhiart
Escola Quatre Vents