Entrades Manlleu

Abans de realitzar la compra de les entrades, cal comprovar que les dades i les dates seleccionades siguin les sol·licitades. Una vegada adquirida, l’entrada no serà bescanviada ni en serà retornat l’import.

L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l’acte, sempre que la causa sigui imputable a raons alienes.

L’adquisició d’una entrada és necessaria per accedir al recinte excepte que s’especifiqui el contrari.

L’adquisició d’una entrada dóna accés a una persona a accedir al recinte.

Les entrades seran enviades en format digital al correu electrònic especificat durant la compra.

L’organització es reserva el dret d’admissió.

Pagament online disponible amb les següents targetes:

El titular de la targeta és el responsable de la transacció.

Aquest web utilitza un certificat SSL per assegurar la protecció de les dades personals emmagatzemades.

Aquest web no emmagatzema cap dada vinculada a la targeta de crèdit/dèbit utilitzada.

Enviaments

Les entrades adquirides a través del web entradesmanlleu.cat seran enviades per correu electrònic.

En cap cas es realitzaran enviaments físics de les entrades.

Accés i devolucions

L’activitat de la pista de gel es realitza en un espai a l’aire lliure, del 6 de desembre al 7 de gener, ambdós dies inclosos i en un horari d’obertura força ampli.

L’Ajuntament es reserva el dret, en funció de l’estat de la capa de gel i les condicions climatològiques, de tancar al públic les instal·lacions, per preservar la seguretat dels usuaris.

És per aquest motiu que les entrades per dur a terme l’activitat no s’assignen per ser utilitzades a cap data ni horari concret, ja que en funció de les condicions climatològiques exteriors (pluja, vent, etc…) i altres temes tècnics (manteniment de les instal·lacions) l’activitat es podrà fer o no. Per tant, les entrades comprades es poden utilitzar qualsevol dels 33 dies i durant l’horari previst d’obertura de les instal·lacions, sempre i quan les condicions climatològiques i tècniques (estat de la capa de gel) ho permetin; i no es retornarà l’import de l’entrada utilitzada si no s’ha utilitzat durant aquest període.